گیرنده مورنظر خود را انتخاب فرمائید

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده خاوران، مجتمع صنعتی خدماتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خیابان دوم، خیابان مریم شرقی، شماره: ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴

کدپستی: ۱۸۶۵۱۶۹۳۶۱

تلفن: ۷- ۳۳۲۸۲۳۸۵- ۰۲۱

فکس: ۳۳۲۸۲۳۸۵- ۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۹۱۳۰۸

پست الکترونیک: info@ariadiamondtools.com

پست الکترونیک:ariadw@yahoo.com