توضیحات

الماس برش آریا انواع مختلفی از دانه های الماسه را جهت برش بتن و بتن مسلح به روش سینترینگ تولید می نماید. سیم برش الماسه، ابزارایده آلی برای پیمانکاران راهسازی ، جاده سازی، محوطه سازی جهت برش سازه های ساخته شده با بتن مسلح مانند ستونها، برجها و قطعات پلها با هربعد وشکلی وهمچنین برش درمکانهای که فضای کاری محدود است یا سازه هایی که درزیرآب یا به عبارت دیگرخارج ازدسترس قرار دارند می باشد. بااین روش میتوان عمل برش را بسیار دقیق با سطوح صاف بریده شده بدون لرزش،سروصدا و گردو خاک انجام داد.

توضیحات طول عمر سرعت برش تعداد دانه
در هر متر
روش مونتاژ قطر دانه الماسه
فرمول ارائه شده با توجه به سختی و نوع سازه قابل تغییر است. ۸ – ۱۵ m۲/ m ۲- ۴ m۲/ h ۴۰ لاستیک و فنر/ پلاستیک و فنر ۱۱.۵ mm.