حتما باید اولین ریل دستگاه باسوراخ ورودی سینه کار حداقل ۵ متر فاصله داشته باشد، سعی شود به جای کوتاه کردن طول سیم وقتی دستگاه به آخر ریل رسید از ریل جلویی برداشته و به ریل عقب دستگاه اضافه شود.

متراژ مناسب برای برش به مقداری است که یک سوم طول سیم درگیر برش بوده و بقیه آن آزاد باشد تا عمل برش و خنک شدن سیم به خوبی انجام گیرد.

سعی شود از حداقل اتصالات درطول سیم استفاده شود و از قیچی نمودن سیم اجتناب نمایید.

هنگام اتصال دو سر سیم با استفاده از نر و مادگی میبایست حداقل فاصله بین دانه های الماسه ایجاد گردد. در صورتیکه مانند شکل زیر طول زیادی از سیم در محل اتصال فاقد دانه الماسه باشد سرعت و راندمان برش به مقدار زیادی کاهش یافته و علاوه بر از بین رفتن سریع دانه های الماسه مجاور آن، سیم مغزی نیز به سرعت دچار پارگی میگردد.

در این نمونه اشتباه بیش از  سانتی متر از طول سیم فاقد دانه الماسه می باشد.

هرگز نر و مادگی را اینگونه بکار نبرید.

در سیم خشکبر باید مطابق شکل زیر در هر طرف نر و مادگی یک عدد دانه الماسه قرار داده شود و جهت رعایت ایمنی در طول برش در فواصل زمانی معین محل اتصال چک گردد.

نر و مادگی

در هنگام مونتاژ مجدد سیم برش الماسه خشک بر باید از ابزار مونتاژ استاندارد استفاده شود مخصوصا از بکار بردن فنر دو سر تخت و حذف واشر فولادی که نقش رولبرینگ در چرخش سگمنت را دارد به شدت اجتناب نمایید و حتماً کمتر از ۲۸ عدد دانه الماسه در هر متر از طول سیم قرار نگیرد.

از دادن ولوم بیش از حد به دستگاه برش جهت کشش سیم به شدت اجتناب گردد زیرا این عمل سبب پاره شدن سیم در محل اتصالات و فشار بیش از حد به سایر اجزای سیم برش می گردد

سیم برش خشک بر را می توان با استفاده از آب کم و یا با آب هم بکار برد. که سبب افزایش سرعت برش میگردد.

در برخی از معادن برای از بین بردن گرد و خاک یک شلنگ تراز آب در ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتری محل خروج سیم از سینه کار قرار داده میشود.