الماس برش آریا سیم برش الماسه ماربل بر خشکبر M10K را با فرمول جدید تولید و عرضه مینماید. این نوع سیم برش الماسه دارای راندمان بالایی در برش بدون آب انواع ماربل مخصوصاً انواع مرمریت سخت با سرعت برش بالا میباشد. شایان ذکر است که این نوع سیم برش الماسه را میتوان با استفاده از آب هم بکار برد.