توضیحات

الماس برش آریا انواع مختلفی ازدانه های الماسه جهت برش ماربل را به روش سینترینگ تولید مینماید، این دانه های الماسه برحسب سختی و سایر مشخصات سنگهای گوناگون طراحی شده و برای برش انواع مختلف ماربل تولید میگردند.
سیم برش الماسه ماربل بر (با استفاده ازآب)
نمونه سنگها کاربرد نوع سگمنت
انواع تراورتن، مرمریت سخت و غیره برش انواع گوناگون سنگهای ماربل بدون نیاز به آب با سرعت برش بالا M۱۰K
مرمریت مشکی، مرمریت استخوانی و غیره برش سنگهای ماربل بسیار سخت (دژبر) با آب
طول عمر سرعت برش تعداد دانه الماسه
در هر متر
روش مونتاژ قطر دانه الماسه

۶۰-۱۶۰ m۲/m

۱۰- ۲۵ m۲/h ۲۸/۳۰ بوش وفنر ۱۰.۵ mm.
۱۱ mm.

۱۱.۵ mm.


۱۲ mm.

تعداد دانه های الماسه مونتاژ شده در هر متر مخصوص سیم های استاندارد می باشد. جهت کاربردهای ویژه بر حسب نیاز مشتری قطر دانه الماسه و تعداد دانه ها در هر متر را می توان افزایش یا کاهش داد.

در صورت درخواست مشتری دانه های الماسه ماربل بر بصورت مونتاژ نشده عرضه میگردد.