طی مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ نیمور محلات وزیر محترم صنعت، معدن و بازرگانی جناب آقای مهندس نعمت زاده از غرفه الماس برش آریا بازدید نمودند و توضیحاتی در مورد طراحی و ساخت دستگاه برش اره ساخت شده در این مجموعه خدمت ایشان ارائه گردید.