توضیحات

این نوع از سیم برش الماسه برای قواره کردن بلوکهای ماربل و گرانیت در کارخانه و همچنین تولید اسلب ماربل و گرانیت با استفاده از دستگاههای تک لاین و مولتی وایر طراحی شده است.

طول عمر سرعت برش تعداد دانه
در هر متر
روش مونتاژ قطر دانه الماسه
۴-۱۰ m۲/m ۵-۱۰ mm/min ۳۷,۴۰ لاستیک و فنر/ پلاستیک و فنر

۱۰.۵ mm.

۳۷ ۹.۲ mm.
۳۷ ۸.۵ mm.
۳۷

۸ mm.