توضیحات

الماس برش آریا انواع گوناگونی از دانه های الماسه را جهت برش سخت ترین و ساینده ترین سنگهای گرانیت به روش سینترینگ تولید مینماید. این دانه های الماسه بر حسب سختی، خورندگی و سایر مشخصات انواع سنگهای گرانیت در کلاسهای مختلف تو لید میگردند.

نمونه سنگها تعداد دانه الماسه در هر متر قطر دانه الماسه نوع باند و الماس
بر اساس آنالیز سنگ
گرانیت نهبندان گرانیت
زاهدان، مروارید مشهد، گرانیت خرمدره
۳۷ ۱۱mm. &۱۱.۵mm G۱۰, G۱۲,G۱۴
مشکی نطنز، سبز بیرجند ۴۰
سبز پیرانشهر، گرانیت قرمز ۴۲
طول عمر سرعت برش تعداد دانه
در هر متر
روش مونتاژ قطر دانه الماسه
۶-۱۳ m۲/m ۴- ۱۰ m۲/h ۳۷/۴۰/۴۲ لاستیک و فنر/ پلاستیک و فنر< ۱۱ mm.
۸-۱۶ m۲/m ۳-۹ m۲/h ۱۱.۵ mm